Facebook, Reklama

Marka zyskuje dzięki dyplomacji

Sukces marki zaczyna się na poziomie indywidualnym. Żeby go osiągnąć, marka musi mówić ludzkim głosem. Potrzebuje swoich oddanych ambasadorów. Skąd ich wziąć?

labber.pl

Od wszystkich do ambasadorów 

Media tradycyjne były pozbawione interakcji stąd też podstawową jednostkę do której miał docierać jej przekaz stanowiła grupa. Internet i media społecznościowe spowodowały, że pojęcie marki nabrało charakteru indywidualnego. Współcześnie ludzie za pośrednictwem serwisu Facebook.com dyskutują z przedstawicielem wafelka, głosem szamponu do włosów oraz zespołem hydraulików. Żeby jednak mogli to robić te marki i symbole muszą posiadać swoją osobowość. Sensem tej osobowości jest obecność w ekosystemie komunikacji, gdzie główna rola nie przypada jednak marce, a konsumentom, którzy czują z nią najsilniejszą więź emocjonalną.To prawda, że część konsumentów sceptycznie podchodzi do reklam, ufając bardziej temu, co słyszą od innych. W społecznościach internetowych znajduje się wiele osób, które identyfikują się z markami i z własnej inicjatywy wymieniają z otoczeniem informacje na ich temat. To potencjali ambasadorzy marki. Ich osobowość konsumencką kształtują dwie cechy przewodnie: potrzeba interakcji z marką oraz duże oczekiwania w stosunku do relacji oraz podtrzymywania więzi z marką.Badanie firmy BzzAgent „A Field Guide to Brand Advocates” wskazuje, że dla ambasadorów marki charakterystyczne są następujące cechy i zachowania:

 • doradzanie innym w podejmowaniu decyzji zakupowych – 73%
 • uchodzenie za wiarygodne źródło informacji konsumenckich – 67%
 • bieżąca wymiana informacji z otoczeniem na temat produktów i marek – 63%
 • wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji zakupowych przez innych – 57%.
 • Żeby te procesy mogły zaistnieć potrzebne jest ich uwzględnienie w strategii podejmowanych działań marketingowych.

Gdzie ci ambasadorzy?

Współczesna komunikacja marki powinna brać pod uwagę wejście marki w bliskie relacje z jej ambasadorami. Dostarczenie im kluczowych inspiracji do działania oraz informacji pozwalających na podjęcie aktywności to główne czynniki uruchamiające cały proces.Skuteczne dotarcie do osób, dysponujących potencjałem do bycia ambasadorem konkretnej marki, optymalnie umożliwiają społeczności internetowe. 58% respondentów w badaniu BzzAgent wskazało social media jako główny kanał wymiany informacji na temat marek i produktów. Media społecznościowe są więc dla większości ambasadorów marki podstawowym środowiskiem komunikacji.Żeby ich pozyskać marka musi być tam koniecznie obecna. Ważne jednak, żeby pociągało to za sobą realizację określonej strategii działania, powodującej, że tożsamość marki zostanie trwale przeniesiona do świadomości kluczowych przedstawicieli grup konsumenckich.

labber.pl

Przed rozpoczęciem dyplomacji

Planując tego typu przedsięwzięcia należy uwzględnić kilka zasadniczych założeń:

 • marka musi mieć swoją wyraźną tożsamość, jeśli ktokolwiek w ogóle zechce się z nią identyfikować,
 • pojęcie ambasadora marki ma różne znaczenie dla różnych marek, konieczne jest jego zdefiniowanie na samym początku,
 • specyfika grupy docelowej wskazuje, czy w jej obrębie istnieje potencjał pozwalający na wydzielenie szerokiego segmentu ambasadorów marki, czy też należy go dopiero zbudować,
 • pozyskiwanie przychylności określonych konsumentów poprzez ich materialne wynagradzanie przynosi o wiele mniejsze efekty niż dotarcie do osób spontanicznie identyfikujących się z marką,
 • marka i ambasador marki powinny mieć wspólny cel, który będą krok po kroku realizować,
 • ambasador marki powinien mieć poczucie wpływu na realną tożsamość marki oraz posiadać do dyspozycji instrumenty komunikacji pozwalające mu na bieżący kontakt z brandem,
 • działania ambasadorów marki są elementem systemu komunikacji marketingowej i tylko w tym kontekście mogą być naprawdę skuteczne,Internet i social media mogą być najskuteczniejszą formą dotarcia do ambasadorów marki, lecz nie muszą sprawdzać się w każdym przypadku.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć o jednym, istotnym fakcie: od ambasadorów marki, marce naprawdę trudno jest się uwolnić. Warto pozyskać ich przychylność, lecz takie działanie należy traktować jako długofalowy proces.

* zdjęcia pochodzą z serwisu sxc.hu

Grzegorz Skuza
Creative Director
Agencja interaktywna Eura7
GSM: +48 535 444 698
mail: grzegorz.skuza@eura7.com
www.eura7.com 

Zapraszam Cię na podcast specjalistów z Grupy Eura7!

Razem z zespołem pomagamy firmom rosnąć. Ten cel osiągamy dzięki odpowiedniej strategii, nowoczesnym narzędziom i skutecznym działaniom marketingowym. Uwielbiamy łączyć nowe technologie, marketing i sztukę. Podobnie jak wyjątkowi goście, którzy w naszym podcaście dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami!

Zobacz odcinki
Mówię, co to ma być. Siadamy i robimy. To daje efekty. Wszyscy są happy. Drugiej takiej nie znajdziesz. Kreacja w Eura7.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy projekcie internetowym lub szukasz agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej - skontaktuj się z nami.

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego
Łukasza Wołka. Bezpłatne porady
i nowości marketingowe oraz newsy
z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail
już za 5 minut!
Pole "imię" nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)
loader
Dziękuję za zapisanie się do
mojego biuletynu.
Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.
CEO Łukasz Wołek ŁUKASZ WOŁEK, REDAKTOR NACZELNY LABBER.PL
Webinar lojalnościowy
x