Metoda 5W+H – Akronim zrodzony z pytań: what?, who?, when?, where?, why? i how? ( co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego i jak ). Metoda ta pozwala dokładnie opisać lub zbadać daną problematykę. W marketingu metodę 5W+H stosuje się w procesach brandingowych, które pozwalają wyczerpująco opisać omawiane przedsięwzięcie.

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego
Łukasza Wołka. Bezpłatne porady
i nowości marketingowe oraz newsy
z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail
już za 5 minut!
Pole "imię" nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)
loader
Dziękuję za zapisanie się do
mojego biuletynu.
Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.
CEO Łukasz Wołek ŁUKASZ WOŁEK, REDAKTOR NACZELNY LABBER.PL