Reklama

Internet przyciąga aktywnych konsumentów

84% konsumentów po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi urody, zdrowia, bądź produktów proekologicznych stara się poszerzyć i skonfrontować swoją wiedzę na ich temat za pośrednictwem Internetu. Co to oznacza dla marketerów?

Ipsos Public Affairs przeprowadziło badanie na wyselekcjonowanej grupie około 1000 najbardziej aktywnych konsumentów. Kryterium doboru respondentów był znacznie wyższy od przeciętnego poziom zainteresowania informacjami płynącymi z rynku urody, zdrowia i produktów przyjaznych środowisku. Na potrzeby  analizy we współpracy z firmą MS&L zaimplementowano narzędzie „IM MS&L Sharability Index”.

84% konsumentów uczestniczących w badaniu potwierdziło, że po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi urody, zdrowia, bądź produktów przyjaznych środowisku w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV) sięga do Internetu aby pogłębić swoją wiedzę i wymienić się informacjami na dany temat z innymi użytkownikami sieci. Respondenci w tym celu najczęściej korzystają z serwisów internetowych dedykowanych markom, tematycznych portali informacyjnych oraz blogów.

Dotarcie do najbardziej aktywnych konsumentów, będących liderami opinii w danym segmencie rynku, stanowi priorytetowy cel dla większości marketerów. Pozytywne rekomendacje klientów są obecnie jedną z najbardziej efektywnych metod promocji marek. Ich skuteczne pozyskanie wymaga jednak zastosowania przemyślanej strategii cross-marketingowej, opartej w głównej mierze na efektywnym wykorzystaniu  potencjału Internetu i nowych mediów.

Obecnie dla uzyskania wysokiego poziomu skuteczności kampanii kluczowego znaczenia nabierają działania ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego, mierzalnego celu. Wdrożenie tego typu strategii wymaga jednak zmiany podejścia w planowaniu działań promocyjnych. W modelu tym Internet staje się centralnym medium, media tradycyjnego zaś mają za zadanie wzmocnić przekaz interaktywny.

Część marketerów przekonuje się do wielokanałowej promocji marek. Nadal jednak do rzadkości należy wykorzystywanie Internetu jako motoru napędowego prowadzonych kampanii reklamowych. Wiele jednak wskazuje na to, że w ciągu najbliższych latach sytuacja ta może ulec zmianie.

Zapraszam Cię na mój podcast!

Bohaterem każdego odcinka podcastu jest nieoczywiste słowo lub skrót stosowany na co dzień w agencjach marketingu internetowego, którego znaczenie wyjaśniamy wraz z moim gościem rozwijając temat konkretnymi przykładami, dzieląc się danymi i dostępnymi narzędziami.

Zobacz odcinki
Mówię, co to ma być. Siadamy i robimy. To daje efekty. Wszyscy są happy. Drugiej takiej nie znajdziesz. Kreacja w Eura7.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy projekcie internetowym lub szukasz agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej - skontaktuj się z nami.

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego
Łukasza Wołka. Bezpłatne porady
i nowości marketingowe oraz newsy
z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail
już za 5 minut!
Pole "imię" nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)
loader
Dziękuję za zapisanie się do
mojego biuletynu.
Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.
CEO Łukasz Wołek ŁUKASZ WOŁEK, REDAKTOR NACZELNY LABBER.PL