Reklama

Gdzie reklama przekonuje klienta?

Najnowszy raport Online Publishers Association dowodzi, że reklamy emitowane na stronach internetowych mediów lokalnych wywierają wyraźny wpływ na zachowania konsumentów. Czy w Internecie zapanowała moda na regionalizm?

Według raportu „Local Online Media: From Advertising to Action” reklama emitowana w internetowych serwisach lokalnych gazet codziennych skłania aż 46% konsumentów do podjęcia określonych akcji – dokonania zakupu, wejścia na stronę WWW, uczestnictwa w danym wydarzeniu. W wypadku witryn regionalnych telewizji wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 44%, czasopism – 42%, serwisów opiniotwórczych – 39%, portali – 37%.

Raport Online Publishers Association to kolejny dowód na to, że reklama internetowa determinuje zachowania ludzi nie tylko w sieci, lecz również poza nią. Wpływ ten z każdym rokiem jest coraz większy. – twierdzi Łukasz Wołek, Managing Director Agencji interaktywnej EURA7.

Wniosek z tego, że pełen obraz rezultatów kampanii internetowych można uzyskać dopiero po zestawieniu badań skuteczności prowadzonych online i offline. Dla branży interaktywnej konieczna wydaje się więc rewizja standardów pomiaru skuteczności prowadzonych działań.

Raport „Local Online Media: From Advertising to Action” potwierdza coraz wyraźniejszą tendencję ekspansji Internetu w mikroskali. Odejście od globalnego wymiaru sieci w stronę przestrzeni lokalnej stanowi następstwo sukcesu Web 2.0 – opartego w głównej mierze na stymulowaniu indywidualnej aktywności internautów. Rozwój serwisów internetowych o charakterze regionalnym postępuje wyraźnie od kilku lat, nabierając coraz szybszego tempa. Czy dojdzie w końcu do tego, że Internet będzie nam mówił co się dzieje za oknem?

Zapraszam Cię na mój podcast!

Bohaterem każdego odcinka podcastu jest nieoczywiste słowo lub skrót stosowany na co dzień w agencjach marketingu internetowego, którego znaczenie wyjaśniamy wraz z moim gościem rozwijając temat konkretnymi przykładami, dzieląc się danymi i dostępnymi narzędziami.

Zobacz odcinki
Mówię, co to ma być. Siadamy i robimy. To daje efekty. Wszyscy są happy. Drugiej takiej nie znajdziesz. Kreacja w Eura7.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy projekcie internetowym lub szukasz agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej - skontaktuj się z nami.

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego
Łukasza Wołka. Bezpłatne porady
i nowości marketingowe oraz newsy
z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail
już za 5 minut!
Pole "imię" nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)
loader
Dziękuję za zapisanie się do
mojego biuletynu.
Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.
CEO Łukasz Wołek ŁUKASZ WOŁEK, REDAKTOR NACZELNY LABBER.PL