Reklama

Przemysł stawia na marketing internetowy

Według najnowszego badania Global Spec, 57% marketerów pracujących w międzynarodowym sektorze przemysłowym zamierza w najbliższym czasie zwiększyć budżety przeznaczone na działania w Internecie. Wynik ten może zaskakiwać zważywszy na ogólnoświatową recesję odczuwalną w dużej mierze przez przemysł. Czy podobna tendencja ma szansę utrzymać się w nadchodzących latach?

Marketerzy nie dostrzegają recesji

Badanie „Trend Industrial Marketing: How Manufacturing Companies are Marketing Today” przeprowadzono wśród 468 członków kadry zarządzającej odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. 38% badanych marketerów stwierdziło, że tegoroczne budżety przeznaczone na działania marketingowe zwiększyły się w porównaniu z 2007 rokiem. W opinii 41% respondentów wielkość ta nie uległa zmianie. Czyżby zatem marketing oparł się recesji?

Koniec z marnotrawstwem 

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wymusza na firmach z sektora przemysłowego z jednej strony obniżenie kosztów prowadzenia działalności, z drugiej zaś mocniejszy nacisk na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zwiększanie stopnia konkurencyjności rynkowej odbywa się przeważnie poprzez działania o charakterze marketingowym. To w pewnym sensie tłumaczy brak wyraźnych oznak recesji w wielkości budżetów przeznaczanych przez sektor przemysłowy na marketing. Zmiany widoczne są jednak w kwestii samej alokacji środków.

W obecnej sytuacji właściciele firm z branży przemysłowej oczekują od marketerów przede wszystkim poszukiwania najbardziej efektywnych form i metod prowadzenia działań marketingowych, gwarantujących jak najwyższą stopę zwrotu ponoszonych inwestycji (ROI). Potwierdzają to opinie 72% respondentów biorących udział w badaniu Global Spec. Gdzie marketerzy zatem poszukują najbardziej skutecznych kanałów prowadzenia działań marketingowych?

Przemysł wybiera Internet

57% marketerów badanych przez Global Spec odnotowało w tym roku wzrost budżetów przeznaczonych na marketing internetowy. 30% respondentów stwierdziło, że obecnie inwestuje w Internet ponad 50% swoich budżetów. W 2007 roku podobne deklaracje składało 20% marketerów uczestniczących w badaniu Global Spec. Sądząc po tym wzroście należy się więc spodziewać dalszej ekspansji Internetu w budżetach marketingowych firm z sektora przemysłowego.

O konkurencyjności decyduje jakość

W opinii marketerów biorących udział w badaniu „Trend Industrial Marketing: How Manufacturing Companies are Marketing Today” Internet umożliwia bardziej precyzyjne dotarcie do konkretnych grup docelowych, co w prostej linii prowadzi do wzrostu sprzedaży. Sieć umożliwia dotarcie do potencjalnych klientów na wiele różnych sposobów. Ważne jest ich umiejętne połączenie, co może finalnie zaowocować efektem synergii widocznym w postaci znacznego wzrostu sprzedaży połączonego z nieustannie postępującym zwiększaniem rozpoznawalności firmowej marki. – twierdzi Łukasz Wołek, dyrektor zarządzający Agencji interaktywnej EURA7.

26% marketerów nadal jednak nie wie, które z narzędzi marketingu internetowego mogą najefektywniej sprawdzić się w prowadzonych przez nich działaniach. Chcąc dotrzeć do tej grupy agencje interaktywne powinny położyć większy nacisk na działania strategiczne i optymalizację kreacji pod kątem efektywności. Nie ma w tym nic dziwnego,  przecież nie tylko w warunkach recesji o konkurencyjności oferty firmowej decyduje głównie jej jakość.

Zapraszam Cię na mój podcast!

Bohaterem każdego odcinka podcastu jest nieoczywiste słowo lub skrót stosowany na co dzień w agencjach marketingu internetowego, którego znaczenie wyjaśniamy wraz z moim gościem rozwijając temat konkretnymi przykładami, dzieląc się danymi i dostępnymi narzędziami.

Zobacz odcinki
Mówię, co to ma być. Siadamy i robimy. To daje efekty. Wszyscy są happy. Drugiej takiej nie znajdziesz. Kreacja w Eura7.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy projekcie internetowym lub szukasz agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej - skontaktuj się z nami.

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego
Łukasza Wołka. Bezpłatne porady
i nowości marketingowe oraz newsy
z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail
już za 5 minut!
Pole "imię" nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)
loader
Dziękuję za zapisanie się do
mojego biuletynu.
Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.
CEO Łukasz Wołek ŁUKASZ WOŁEK, REDAKTOR NACZELNY LABBER.PL